2 5 I n c .

Sức bật Sáng tạo & Khởi nghiệp

CEO Nguyễn Trung Khánh chia sẻ về chặng đường khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ và giấc mơ bảo vệ thương hiệu Việt